Skip to main content

Glao ar Thithíocht 2020

Glao náisiúnta ar úinéirí agus forbróirí réadmhaoine

This information is also available in EnglishCall for Housing

De réir mar a leanann Éire ag tabhairt aghaidhe ar dhúshlán COVID-19, ní mór dúinn bearta a dhéanamh chun iad siúd a bhfuil géarghá leo le teach a chosaint chun iad féin agus a ngaolta a choinneáil slán.

Is glao náisiúnta nua é Call for Housing 2020 d’úinéirí réadmhaoine agus d’fhorbróirí a bhfuil réadmhaoin folamh acu chun iad a chur ar fáil do dhaoine eile le linn na géarchéime seo.

Má tá maoin folamh agat, b’fhéidir go mbeidh tú in ann teach a sholáthar dóibh siúd is mó atá i mbaol mar thoradh ar COVID-19.

Le cuidiú leat é seo a dhéanamh, tá roinnt scéimeanna ann ar féidir leat leas a bhaint astu: 

Airíonna Aon Leaba a Cheannach Scéim Léasaithe Tithíochta Sóisialta

An bhfuil maoin folamh aon leaba agat? Tá suim ag údaráis áitiúla áitribh aon leaba a cheannach le linn na tréimhse seo. Breithneofar réadmhaoine eile ar bhonn cás ar chás nuair a fhreastalaíonn siad ar riachtanas sonrach, m.sh. tithe teaghlaigh níos mó, cóiríocht do dhaoine faoi mhíchumas nó do dhaoine scothaosta

Níos mó a fhoghlaim faoi do mhaoin aon-leaba a dhíol.

Foráiltear leis an Scéim Léasaithe do Thithíocht Shóisialta léas le húdarás áitiúil ar chíos comhaontaithe bunaithe ar chíos an mhargaidh le LA ag déanamh na cothabhála ó lá go lá. Níl aon ghaol ag úinéir na réadmhaoine leis an bhfoshraith.
 
Níos mó a fhoghlaim faoi Léasú Tithíochta Sóisialta

   

Contact Us (Homes for Ireland)

Líne gutháin oscailte Luan-Aoine, 8am-6pm. | Íoslódáil an leabhrán Glao ar Thithíocht 2020 (PDF).

Suíomhanna Gréasáin comhpháirtithe: www.housingagency.ie |  www.housing.gov.ie

Is tionscnamh de chuid na Gníomhaireachta Tithíochta agus na Roinne Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil é Glao ar Thithíocht 2020.

Government of Ireland Logo