Important information regarding cookies

By using this website, you consent to the use of cookies in accordance with the Housing Agency Cookie Policy. For more information on cookies see our privacy policy.

Request for Submissions - Official Languages Act 2003

Request for Submissions - Official Languages Act 2003
17 Nov 2015

Request for Submissions - Official Languages Act 2003

Preparation of a Draft Language Scheme by the Housing Agency

 

The Housing Agency proposes to draft a language scheme in accordance with the Official Languages Act 2003. The primary objective of the Act is to ensure better availability and a higher standard of public services through Irish.

 

The Housing Agency invites submissions in relation to the preparation of the draft scheme from any interested parties.

 

Information on the Act is available on the External link Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht website.

 

How to make a submission:

By email:  info@housing.ie

By post to: The Housing Agency, 53/54 Upper Mount Street, Dublin 2.

Closing date for receipt of submission is: 5.00 p.m. on 18/12/2015.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AIGHNEACHTAÍ Á LORG ACHT NA dTEANGACHA OIFIGIÚLA 2003 DRÉACHTSCÉIM Á hULLMHÚ ag An Gníomhaireacht Tithíochta

Tá sé i gceist ag  An Gníomhaireacht Tithíochta  scéim a dhréachtú de réir Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Is é bunchuspóir an Achta ná a chinntiú go mbeidh fáil níos mó ar sheirbhísí poiblí trí Ghaeilge agus go mbeidh siad ar chaighdeán níos airde. Tá aighneachtaí maidir le hullmhú na dréachtscéime á lorg ag An Gníomhaireacht Tithíochta ó aon pháirtithe leasmhara.

 

Tá eolas breise maidir leis an Acht le fáil ar shuíomh idirlín na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta.

 

Ba chóir aighneachtaí a sheoladh chuig: info@housing.ie

Chuir sa phost go: 53 Stráid an Mhóta Uachtarach, Baile Átha Cliath 2.

Roimh 5.00 i.n.  18/12/2015.